Hiển thị các bài đăng có nhãn Tủ tụ bù. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tủ tụ bù. Hiển thị tất cả bài đăng

Tủ tụ bù công suất - Capacitor Cabinet

---------------------------------------------------------------------

     Tủ tụ bù được dùng để bù công suất phản kháng phụ thuộc vào loại phụ tải. Tủ tụ bù có hai loại, loại có cuộn kháng hoặc không có cuộn kháng.